Realizovani projekti

 • Urgentna pomoć za izbegličku decu u koja traže azil i zaštitu u Srbiji

  Od oktobra 2015. do januara 2018. godine, Fondacija Terre des hommes preko Novosadskog humanitarnog centra pružila je značajnu podršku najugroženijim izbeglicama – deci i njihovim porodicama. Na početk... Opširnije

 • EmSI - Osnaživanje i socijalno uključivanje izbeglica i migranata u Srbiji

  Projekat EmSI - Osnaživanje i socijalno uključivanje izbeglica i migranata u Srbiji (Empowerment and Social Inclusion of Refugees and Migrants in Serbia počeo je sa realizacijom 22.1.2018. uz podršku G... Opširnije

 • Osnaživanje žena izbeglica, zaštita i informisanje

  Uz podršku IRC-a (International Rescue Committee), NSHC od oktobra 2015. pruža pomoć izbeglicama i migrantima u severnom delu Srbije. U početku je pomoć bila humanitarna, a nastavila se sa zaš... Opširnije

 • Optimizacija volonterskih usluga u vreme izbegličke krize

  Od septembra 2016. godine, NSHC u svojstvu partnera učestvuje u realizaciji projekta „Optimizacija volonterskih usluga u vreme izbegličke krize”. Udruga "MI" Split (Hrvatska) je koordinator pro... Opširnije