29.03.2019 Obrazovanje za sve - podrška siromašnoj deci u obrazovanju

"Obrazovanje za sve" je organizovana, volonterska podrška u učenju i razvoju socijalnih veština koja pomaže siromašnoj deci da savladaju prepreke u obrazovanju, završe osnovnu i nastave obrazovanje u srednjoj školi.

Novosadski humanitarni centar - NSHC od 1998. godine pruža podršku siromašnoj deci i mladima u obrazovanju. Tim volontera jednom nedeljno pruža podršku u učenju, u prostorijama osnovnih škola sa kojima NSHC sarađuje. Studenti koji su prošli selekciju i obuku rade sa decom na savladavanju gradiva i pripremi za proveru znanja u školi. Takođe organizuju kreativne radionice, izlete, posete pozorištu, bioskopu, muzejima…

Deca rado dolaze na aktivnosti, postižu bolji uspeh u školi, lakše prelaze u sledeći razred i u većem broju upisuju srednju školu. Unapređuju se njihove socijalne veštine, povećava samopoštovanje i motivisanost za dalje školovanje.

Podržite donacijom volonterski program NSHC-a, kako bi se podrška u učenju nesmetano odvijala tokom cele školske godine! Sredstva su potrebna za nabavku školskog pribora i užine za decu iz najsiromašnijih porodica, kao i za obuku i angažovanje novih volontera, i pokrivanje troškova njihovog angažovanja.

PayPal uplate: nshc@eunet.rs

Namenski račun NSHC-a za donacije br. 150-1857058-62

Vaša podrška znači mnogo - hvala Vam!

Ogranizovanje kampanje “Obrazovanje za sve” podržala je Koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac u sklopu Projekta za unapređenje okvira za davanje koji finansira USAID. Koaliciju za dobročinstvo dodatno čine Trag fondacija, Catalyst Balkans, SMART kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije.

#obrazovanjezasve #filantropija