23.10.2018 Izbeglice, migranti i tražioci azila u Srbiji

Sredinom oktobra 2018. u Srbiji je boravilo 3.825 izbeglica, migranata i tražilaca azila, od kojih je 88% smešteno u 18 prihvatnih i azilantskih centara kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Ostali borave izvan centara, u Beogradu i mestima u blizini granica sa Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.

Na pružanju pomoći izbeglicama i migrantima u Srbiji angažovane su domaće i međunarodne humanitarne organizacije. Jedna od njih je i naša organizacija. Od avgusta 2015. do danas svakodnevno smo uključeni u pružanje humanitarne pomoći (hrana, odeća i obuća, higijenska sredstva) i drugih usluga, na nekoliko lokacija u Vojvodini i Beogradu. Među njima izdvajamo Kutak za majke i bebe u Beogradu, koji u okviru Miksališta – centra za pomoć izbeglicama radi sedam dana u nedelji i pruža zdravstvenu i psihosocijalnu pomoć deci i majkama. Rad Kutka od početka podržava Fondacija Terre des hommes iz Budimpešte i UNICEF, a zdravstvene usluge se pružaju u saradnji sa Domom zdravlja Zemun.

U toku prve polovine 2018, NSHC je uz podršku GIZ-a organizovao i obuke za zanimanja (krojač, moler), obuke iz nemačkog jezika i različite rekreativne aktivnosti u centrima u Adaševcima i Principovcu. Uz podršku IRC-a (International Rescue Committee) i GIZ-a, do juna ove godine smo vodili Krojačku radionicu u prihvatnom centru Adaševci, u opštini Šid. Uz podršku organizacije CARE, do jula smo pratili distribuciju sva tri obroka za izbeglice u oba prihvatna centra u opštini Šid, a povremeno vršili i distribuciju hrane i neprehrambenih artikala.

Većina migranata u Srbiji nema pravni status. Republika Srbija uz pomoć EU i međunarodnih humanitarnih organizacija obezbeđuje smeštaj i osnovnu humanitarnu pomoć u prihvatnim i centrima za azil, dok sa druge strane nedostaje rešenje za njihov pravni status. Tome doprinosi i to što većina migranata nema nameru da ostane u Srbiji, već želi da nastavi putovanje do željene destinacije u zapadnoj Evropi.

Većina izbeglica koje se trenutno nalaze u Srbiji su iz Avganistana, Iraka, Sirije, a u poslednje vreme se povećava broj onih koji dolaze iz Irana. U Srbiju ulaze najčešće iz Bugarske i Makedonije, ili dolaze avionom, a zatim svoj put nastavljaju prema severu i zapadu zemlje. Zbog zatvorenih granica, pooštrenih kontrola i prisilnih vraćanja u Srbiju, izbeglice su primorane da borave u našoj zemlji duže nego što bi hteli. Mnogi pokušavaju da sami pređu granice, u čemu su najčešće sprečeni od strane policije susednih zemalja. U pokušajima da pređu granice, neretko se dešava da izbeglice budu teško povređene ili da izgube život, što ukazuje na ozbiljne rizike sa kojima se suočavaju u rukama krijumčara.