17.01.2018 Izbeglice, migranti i tražioci azila u Srbiji

Nakon zatvaranja "Balkanske rute" marta 2016, prolazak izbeglica i migranata kroz Srbiju nije u potpusnosti zaustavljen. UNHCR procenjuje da je krajem decembra 2017. u Srbiji bilo 4.273 izbeglica, migranata i tražilaca azila (34% su deca, 15% žene i 51% muškarci). Oko 96% je smešteno u 18 prihvatnih i azilantskih centara. Ostali borave u napuštenim objektima i drugim improvizovanim skloništima u Beogradu, Šidu, i mestima na granici sa Mađarskom.

Većina migranata u Srbiji nema pravni status. Republika Srbija uz pomoć EU i međunarodnih humanitarnih organizacija obezbeđuje smeštaj i osnovnu humanitarnu pomoć u centrima za prihvat / azil, dok sa druge strane nedostaje rešenje za regulisanje njihovog pravnog statusa. Tome doprinosi i to što većina migranata nema nameru da ostane u Srbiji, već da nastavi putovanje do željene destinacije u zapadnoj Evropi.

Većina izbeglica koje se trenutno nalaze u Srbiji su iz Avganistana, Sirije i Iraka. U Srbiju ulaze najčešće iz Bugarske i Makedonije, a zatim svoj put nastavljaju prema severu zemlje. Zbog zatvorenih granica, pooštrenih kontrola i prisilnih vraćanja izbeglica u Srbiju, što se često čini uz primenu sile, izbeglice su primorane da borave u našoj zemlji duže nego što bi hteli. Mađarska dnevno dozvoljava ulazak u zemlju za najviše 10 ljudi, koje radnim danima propušta na dva granična prelaza, Kelebiji i Horgošu. Napravljene su i liste čekanja za koje nije jasno u čijoj su nadležnosti.

Izbeglice prijavljuju slučajeve prisilnog vraćanja iz Hrvatske, Mađarske i Rumunije: prilikom prelaska granice i ulaska u pomenute zemlje, policija ih hvata, vraća na granicu i primorava da se vrate u Srbiju. U pokušajima da pređu granice, neretko se dešava da izbeglice budu teško povređene ili da izgube život, što ukazuje na ozbiljne rizike sa kojima se suočavaju u rukama krijumčara.

Nevladine organizacije izbeglicama pružaju pomoć u informisanju i upućivanju kako bi se registrovale, smestile u centre za smeštaj, kako bi dobile potrebnu medicinsku i drugu pomoć.

Na pružanju pomoći izbeglicama u Srbiji, pored nadležnih državnih organa, angažovane su domaće i međunarodne humanitarne organizacije. Jedna od njih je i Novosadski humanitarni centar: uz podršku organizacije CARE, izbelicama pomažemo u hrani i neprehrambenim artiklima. Pratimo distribuciju sva tri obroka za oko 600 izbeglica smeštenih u dva prihvatna centra u opštini Šid. Usluge psihološke podrške i rekreativnih aktivnosti pružamo, uz podršku fondacije Terre des hommes iz Budimpešte, u Kutku za majke i bebe koji radi od 9h do 21h, i uz podršku CARE-a, u Kutku za aktivnosti u Miksalištu, u Beogradu. UNICEF podržava naš rad sa bebama i majkama u Beogradu. Uz podršku IRC-a (International Rescue Committee), terenski timovi pružaju usluge informisanja i upućivanja. Od februara 2016. IRC takođe podržava aktivnosti Krojačke radionice u prihvatnom centru Adaševci, u opštini Šid.