SEED: Program podrške razvoju obrazovanja i zapošljavanja

Regionalni SEED program (Support of educational and employment development in Albania, Kosovo and Serbia) ima za cilj da doprinese zapošljavanju, smanjenju siromaštva, rodnoj ravnopravnosti i socio-ekonomskom razvoju u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji. Nosilac SEED programa je austrijska organizacija Volkshilfe Solidarität, uz finansijsku podršku Austrian Development Cooperation. Program se realizuje u periodu od 1. januara 2014. do 31. decembra 2016. godine, a nastavlja u narednom trogodi[njem periodu - do 31.12.2019. godine.

Novosadski humanitarni centar realizuje SEED program u Srbiji, sa ciljem promocije zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih grupa - žena i mladih - u opštinama Apatin, Kula, Surdulica i Vladičin Han. U okviru programa biće realizovane sledeće aktivnosti:

- Podsticanje saradnje i dijaloga između opština na severu i jugu Srbije dovešće do međusobne izgradnje kapaciteta i poboljšanja okruženja za socijalni dijalog, posebno u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja;

- Treninzi za razvoj preduzetništva i stručne obuke u oblasti turizma, organske proizvodnje hrane i socijalnih usluga (kućna nega) doprineće unapređenju kapaciteta ciljnih grupa za zapošljavanje i samozapošljavanje;

- Konačno, razmena znanja između partnera na projektu će izgraditi kapacitete svih uključenih u program, omogućivši im da doprinesu poboljšanju pristupa tržištu rada za žene i mlade, promovisanju jednakosti polova i smanjenju siromaštva.

Direktni korisnici projekta u Srbiji su žene i mladi. U odabir korisnika su uključene lokalne kancelarije za mlade, agencije za zapošljavanje, srednje stručne škole, lokalne vlasti u četiri opštine i udruženja građana. Polaznici prolaze obuku o planiranju karijere, osnovama preduzetništva i upravljanja sopstvenim poslom, edukaciju u oblasti proizvodnje organske hrane, razvoja lokalnog turizma i pružanja usluga pomoći u kući starijim osobama. Projekat obezbeđuje grantove i mentorsku podršku za pokretanje posla, kao i finansijsku podršku opštinama za razvoj malih projekata kojima se podstiče lokalni ekonomski razvoj i zapošljavanje žena i mladih. Važan aspekt projekta je rodna ravnopravnost i podsticanje uključivanja rodne dimenzije u opštinske planove za ekonomski razvoj i zapošljavanje.

Takođe, u projekat su uključeni lokalni predstavnici u Apatinu, Kuli, Surdulici i Vladičinom Hanu: zaposleni u lokalnim samoupravama, srednjim stručnim školama, udruženjima, malim i srednjim preduzećima, agencijama za zapošljavanje i dr. Oni će imati priliku da razmene iskustva sa drugim ciljnim opštinama i deluju zajednički na stvaranju povoljnog ambijenta za preduzetničke aktivnosti i ukupan ekonomski razvoj svojih zajednica.