Podrška NSHC-u

Postoje brojni načini na koje možete pomoći da se poboljša informisanost javnosti o ciljnim grupama sa kojima NSHC radi, i da se doprinese pozitivnim promenama. Na primer:

Promovisanje rada NSHC-a

Promocija NSHC-a može se raditi na više načina - postavljanjem linka sa našom internet adresom na Vašu web stranu, ili informisanjem Vaših prijatelja i porodice o našem radu. Takođe možete postaviti naše postere ili deliti naše liflete i drugi materijal. Čak možete okupiti grupu ljudi na fakultetu ili u Vašoj zajednici koji bi kolektivno prikupljali sredstva ili volontirali u onim oblastima koje ih interesuju. Proširite vesti: neka Vaša porodica sazna o tome kako žive Romi i kakve probleme imaju starije osobe; obavestite prijatelje o rizicima za HIV/AIDS infekciju; podstaknite Vaše kolege da uplate donaciju ili da kupe nešto od suvenira NSHC-a. Sve ove aktivnosti pomažu da se u društvu više govori o problemima koje svi zajedno možemo rešiti.

Ako ste zainteresovani za promovisanje ideja i vrednosti koje zastupa NSHC, molimo javite nam se.

Prikupljanje sredstava

Sredstva za naše projekte možete prikupljati na više načina, kako lokalno, tako i u inostranstvu. Sakupljanje sredstava nije samo dobro delo, već može da bude i dobra zabava! Možete organizovati razne rasprodaje, sastanke kolega uz jutarnju kafu, zabave i maskenbale, sportske događaje... Na ovaj način ćete ne samo skupiti novac, nego i upoznati ljude koji dele slične vrednosti kao i Vi.

Ako ste zainteresovani za sakupljanje sredstava za NSHC, molimo javite nam se.