Obrazovanje za sve - podrška siromašnoj deci u obrazovanju

"Obrazovanje za sve" je organizovana, volonterska podrška u učenju i razvoju socijalnih veština koja pomaže siromašnoj deci da savladaju prepreke u obrazovanju, završe osnovnu i nastave obrazovanje u srednjoj školi.

Novosadski humanitarni centar - NSHC od 1998. godine pruža podršku siromašnoj deci i mladima u obrazovanju. Tim volontera jednom nedeljno pruža podršku u učenju, u prostorijama osnovnih škola sa kojima NSHC sarađuje. Studenti koji su prošli selekciju i obuku rade sa decom na savladavanju gradiva i pripremi za proveru znanja u školi. Takođe organizuju kreativne radionice, izlete, posete pozorištu, bioskopu, muzejima…

Deca rado dolaze na aktivnosti, postižu bolji uspeh u školi, lakše prelaze u sledeći razred i u većem broju upisuju srednju školu. Unapređuju se njihove socijalne veštine, povećava samop... Opširnije

Kućna nega i pomoć u kući

Novosadski humanitarni centar je licencirani pružalac usluge "pomoć u kući odraslim i starim licima" (licenca Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije br. 407 od 21.6.2018.).

Usluge pomoći u kući namenjene su odraslim i starijim licima kojima treba podrška u obavljanju svakodvenih aktivnosti. Svrha usluge je unapređenje ili održanje kvaliteta života korisnik...Opširnije