Izbeglice, migranti i tražioci azila u Srbiji

Prolazak izbeglica kroz Srbiju nije zaustavljen, iako je početkom marta 2016. godine zatvorena "Balkanska ruta". UNHCR procenjuje da ih u januaru 2017. u Srbiji ima oko 7.000, a procene nevladinih organizacija govore da ih ima 10,000. Nešto više od 5,800 smešteno je u 16 tranzitno-prihvatnih i azilantskih centara, dok više od 1,000 ljudi boravi u napuštenim objektima u Beogradu i Subotici, u improvizovanim, nehigijenskim i opasnim uslovima.

Tragični incidenti ukazuju na ozbiljne rizike sa kojima se izbeglice suočavaju u rukama krijumčara, i na potrebu za obezbeđenjem sigurnih prolaza. U jednom incidentu, irački azilant je prijavio da su ga krijumčari primorali da napusti svoju sestru u planinama dok su prelazili iz Bugarske, kada ona više nije mogla da hoda. On je srpskim vlastima dao podatke o detaljima incidenta i... Opširnije

Evropa za građane i građanke

Od septembra 2016. godine, NSHC u svojstvu partnera učestvuje u realizaciji projekta „Optimizacija volonterskih usluga u vreme izbegličke krize”. Udruga "MI" Split (Hrvatska) je koordinator projekta kofinansiranog od strane programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”. Vrednost projekta je €147.500 i realizuje se od 1.9.2016. do 30.11.2017.

Program “Evropa za građane i građanke”, koji je o...Opširnije