Izbeglice u Srbiji nakon zatvaranja Balkanske rute

Iako je početkom marta ove godine zatvorena "Balkanska ruta" za izbeglice, njihov prolazak kroz Srbiju nije zaustavljen. Od početka godine do zatvaranja granica, 8. marta 2016.g, kroz Srbiju je prošlo 97.312 izbeglica (podaci UNHCR-a). Većina je došla iz Sirije, Afganistana i Iraka. Nakon zatvaranja granica, u Srbiji je ostalo oko 2.000 izbeglica koji su većinom bili smešteni u prihvatnim centrima na jugu i severozapadu Srbije. Zatvaranje granica je mnoge zateklo na putu, pa su česti slučajevi razdvojenih porodica, pri čemu su najviše pogođena deca odvojena od svojih roditelja, braće i sestara. Posle nekoliko nedelja skoro svi su sami otišli u pravcu zemalja Evropske unije.

Izbeglice u Srbiju i dalje dolaze iz Makedonije i Bugarske. Aktivnost krijumčara je povećana, i uz njihovo angažovanje izbeglice prolaze ovaj de... Opširnije

Pravno nevidljiva lica

"Pravno nevidljiva" lica su ona lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih u redovnom zakonskom roku, koji iznosi 30 dana od dana njihovog rođenja. Ovim licima nije priznato pravo na pravni subjetivitet koje je garantovano međunarodnim aktima i Ustavom Republike Srbije, a preduslov je za ostvarivanje prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, prava na rad, obrazovanje, posedovanje ličnih dokumenata, biračkog...Opširnije